Oturum Aç

 Hakkımızda

1845 yılında BezmiÂlem Valide Sultan tarafından kurulan hastanemiz 2010 yılından itibaren BezmiÂlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olarak hizmet vermektedir. Kardiyoloji Anabilim Dalı,  Tıp Fakültesi kurucu dekanı Prof. Dr. Ömer Göktekin başkanlığında, üniversite hastanemizin açılışından itibaren kalp & damar sağlığı ve hastalıkları alanında modern teşhis ve tedavi yöntemlerini bilimsel ve etik bir şekilde uygulamaktadır.

Kardiyoloji kliniği bünyesinde tam donanımlı 22 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi, 10 yataktan oluşan 1 adet servis, 10 yataklı günübirlik anjiyografi servisi, 7 adet poliklinik, tüm invaziv girişimlerin yapıldığı 2 adet koroner anjiografi ve kalp kataterizasyon laboratuarları, polikliniklerde ve anjiyografi ünitesinde her türlü ekokardiyografik incelemenin (renkli Doppler ekokardiyografi, stres ekokardiyografi, transözefageal ekokardiyografi, üç boyutlu ekokardiyografi) yapılabildiği ekokardiyografi cihazları, 3 adet eforlu EKG cihazı, 24 ve 72 saatlik ritm holter, kan basıncı holteri, tilt (eğik masa) testi, kalıcı kalp pili kontrollerinin yapılabildiği pil kontrolü odası bulunmaktadır. 1 profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçent, 8 uzman hekim kadrosu ile kardiyolojinin her alanında klinik ve laboratuar çalışmaların yürütüldüğü, tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı bir bölümdür.​