Oturum Aç

 Hizmetlerimiz

Poliklinik Hizmetleri:

Kardiyoloji poliklinikleri haftanın 6 günü hizmet vermektedir. Öğretim üyeleri ve uzman hekimler tarafından ayda yaklaşık 5000 hastaya hizmet verilmektedir. Ekokardiyografik tetkikler ve kan tahlilleri aynı günde sonuçlandırılarak işlemlerin en kısa zamanda tamamlanması sağlanmaktadır. İlaç raporu gereken hastaların raporları aynı gün çıkartılmaktadır.

Ekokardiyografi Hizmeti:

Ekokardiyografi yöntemi ile kalp, ultrasonografik olarak incelenerek, kalp kapak hastalıkları, kalp damar hastalıkları, kalp zarı hastalıkları, kalp içi kitleler, büyük damarların hastalıkları, akciğer hastalıkları ve doğumsal kalp hastalıkları için önemli bilgiler sağlanmaktadır. Poliklinik hastalarına her bir poliklinikte bulunan yatak başı ekokardiyografi cihazı ile randevu verilmeden muayene sırasında ekokardiyografi yapılabilmektedir.

Transözofageal ekokardiyografi; kalbin transtorasik ekokardiyografi ile değerlendirilemeyen kısımlarını daha iyi görebilmek için  geliştirilmiş bir tetkiktir. Endoskopide olduğu gibi lokal anestezi ve bazen sedatif  ilaçların uygulanmasını içeren ön hazırlık sonrası yapılır. Kalp kapak hastalıklarının, kalp odacıkları arasında delik olan hastaların, kalp boşluklarında pıhtı, kalp kapaklarında iltihap şüphesi (infektif endokardit) hastaların daha ayrıntılı değerlendirilmesi için transözofageal ekokardiyografi tercih edilir.

Koroner Anjiyografi ve Kardiyak Kateterizasyon Laboratuarı :

Kliniğimiz invaziv laboratuarı koroner anjiyografi, balon-stent işlemi, sağ-sol kalp kateterizasyonu, kalp deliği kapatma işlemi (ASD), romatizmaya bağlı kapak darlığını genişletme işlemi (mitral balon valvüloplasti), boyun damarı tıkanıklıkları (karotis stenozu) periferik damar hastalıklarının tanı ve tedavisi, ameliyatsız yöntemle aort damarı genişlemesinin tedavisi (EVAR, TEVAR) gibi işlemlerin başarı ile yapıldığı bir merkezdir.

Ayrıca son yıllarda giderek yaygınlaşan, dünyada sadece gelişmiş kalp merkezlerinde uygulanan, özellikle yaşlı ve riskli hastalarda daralan aort kapağının ameliyatsız değişimi (TAVI=Transcatheter Aortic Valve Implantation) ve durumu ameliyata uygun olmayan mitral kapak yetersizliği hastalarında Mandallama Yöntemi (MitraClip) ile göğüs kafesini açmaksızın, kasıktan kateterle girilerek kaçağın önlenmesi işlemleri merkezimizde başarıyla uygulanmaktadır.

Tüm dünyada başlıca ölüm nedeni olan kalp krizinde hastaya yapılacak erken koroner anjiyografi ve balon-stent işlemi hayat kurtarıcı olmaktadır. Merkezimiz deneyimli uzman hekim, hemşire ve teknisyen kadrosu ile kalp krizi hastalarına 7 gün 24 saat hizmet verebilme özelliğine sahiptir.

Elektrofizyoloji ve Aritmi Çalışmaları:

Ritim bozukluğu (aritmi) tanı ve tedavisi de hastanemizde başarılı bir şekilde yapılabilmektedir. 3 boyutlu haritalama yöntemiyle kalpdeki ritm problemlerinin tedavisi yapılmaktadır. Merkezimiz aynı zamanda kalp yetmezliği hastalarda uygulanan 3 odacıklı kalp pili uygulamaları ve ani ölümden koruyan kalbe yerleştirilen defibrilatör işlemini başarıyla uzun yıllardır uygulanmaktadır.

Kardiyoloji alanındaki gelişmelerin ve uygulamaya yeni giren işlemlerin yakından takip edildiği kliniğimizde, siz hastalarımıza en iyi hizmeti verebilmek için 7 gün 24 saat çalışmaktayız. BezmiÂlem'de kalbiniz bize emanet…